Szkody górnicze – kiedy możliwe są odszkodowania?

Działalność kopalni związana jest ze sporą degeneracją terenów znajdujących się w ich pobliżu. Właściciele budynków mieszkalnych, zabudowy gospodarskiej czy gruntów doświadczają realnych strat. Mają jednak możliwość dochodzenia odszkodowań za szkody górnicze. Wnioski warto składać jak najszybciej po wystąpieniu szkody.

Pojawienie się szkód górniczych jest następstwem intensywnych prac wydobywczych. W budynkach mieszkalnych szkodą mogą być zalane piwnice, pęknięte czy pochylone ściany, uszkodzone fundamenty. Na gruntach pojawiają się podtopienia lub osuwiska. Występują również straty w uprawach rolnych – zalewanie pól uprawnych generuje duże straty dla rolników. Poszkodowani nie są jednak pozostawieni bez pomocy, mogą dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od kopalni.

Jak dochodzić odszkodowań

Aby otrzymać odszkodowanie, trzeba złożyć do kopalni wniosek, w którym zostaną opisane wszystkie uszkodzenia, a także wyceniona ich naprawa bądź rekompensata za straty. Za szkody górnicze odszkodowania można uzyskać w dwóch formach – pieniężnej lub w postaci prac, których celem jest przywrócenie budynkom lub gruntom stanu sprzed wystąpienia szkody. Decyzja o tym, jaka ma być forma odszkodowania, należy do poszkodowanego. Niestety, kopalnie nie zawsze uznają pełną wysokość roszczeń. Proponują rekompensaty w kwotach zaniżonych lub prace naprawcze, które prowadzone są powierzchownie. Nie trzeba się jednak na to godzić. Poszkodowani mają możliwość dochodzenia swoich roszczeń w sądzie.

Skorzystaj z usług kancelarii odszkodowawczej

Sprawy sądowe o odszkodowania zwykle są skomplikowane i wymagają wielu działań formalnych. Jeśli nie czujesz się na siłach, by samodzielnie przejść przez takie postępowanie, warto zdać się na wiedzę i doświadczenie profesjonalnych kancelarii specjalizujących się w uzyskiwaniu odszkodowań. Poszkodowani, którzy posiadają szkody górnicze w Jaworznie lub okolicach mają możliwość korzystania z usług specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, renomą i wysoką skutecznością w prowadzonych postępowaniach.