wycena

Rzeczoznawca majątkowy – jakie powinien mieć kwalifikacje?

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która posiada uprawnienia do szacowania nieruchomości. Uprawnienia są nadane z urzędu. Chcąc zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy zdać egzamin. Zdobycie uprawnień jest pracochłonne. Jak zdobyć odpowiednie kwalifikacje do być rzeczoznawcą majątkowym?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Rzeczoznawca majątkowy jest osobą zaufania publicznego. Aby pełnić taką funkcję, należy spełnić szereg określonych wymagań. Należy do nich zdolność do czynności prawnych, wykształcenie i uprawnienia. Rzeczoznawca majątkowy w Olsztynie i każdym innym polskim mieście, zajmuje się wyznaczaniem wartości nieruchomości. Może zajmować się także doradztwem w zakresie inwestowania w nieruchomości, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora. Może również dokonać wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Zawód jest ściśle regulowany. Wycena nieruchomości w Olsztynie lub innym polskim mieście nie może się odbyć bez rzeczoznawcy, który ma odpowiednie pozwolenia. Aby zostać rzeczoznawcą niezbędne jest ukończenie odpowiednich studiów, praktyka zawodowa, a także zdanie egzaminu końcowego.

Osoba, która ubiega się o zostanie rzeczoznawcą majątkowym, powinna skończyć studia ekonomiczne, prawne lub ukończyć studia podyplomowe z wyceny nieruchomości. Konieczne jest także odbycie rocznych praktyk zawodowych, w podmiocie należącym do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Następnym etapem jest zdanie egzaminu, który składa się z części pisemnej i ustnej. Egzamin obejmuje 90 pytań w wersji testowej, a czas na jego wypełnienie to 90 minut. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, należy złożyć wniosek o nadanie uprawnień i wpis do do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. By wpis był możliwy, należy przedstawić zaświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności cywilno-prawnych, oświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe, a także dzienniczek praktyk.