PKB w Polsce

Rozwój kluczowy dla PKB Polski

Prognozy dla PKB są bardzo optymistyczne – według analityków firm doradczych rodzima gospodarka w najbliższych latach ma szanse rosnąć w tempie nawet 5% rocznie. Pozwoli to podwoić jej wartość w ciągu 12 lat do wartości blisko 900 miliardów euro. Co musi się stać, żeby optymistyczny scenariusz stał się faktem? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Historyczne sukcesy

Wyniki osiągane przez gospodarkę Polski, można ostatnich latach określić mianem sporego sukcesu. W niespełna 30 lat zanotowała ona ponad trzykrotny wzrost w mierzonym realnym PKB. To wynik, który zasługuje na uznanie, ponieważ żadnej z krajów Europy Środkowej i Europy Wschodniej nawet nie zbliżył się do tego poziomu.

Odkąd nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej, PKB rośnie w tempie około 4 procent rocznie. Daje to Polsce miejsce w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się państw członkowskich i jest to wynik znacznie powyżej europejskiej średniej, która wynosi obecnie 1,2 procent.

Najszybciej rozwijające się gospodarki Europy w 2019 roku:

Węgry,

Rumunia,

Polska,

Chorwacja,

Estonia.

Według ekonomistów, Polska gospodarka jest już na tyle rozwinięta i świadoma, że nie musimy już podążać ścieżkami w pogoni za europejskimi liderami. Teraz to my jesteśmy jednym z innowatorów, dzięki czemu możemy samodzielnie wyznaczać nowe drogi rozwoju. Mało tego, to na nasze działania coraz chętniej spoglądają inne kraje, których rządzący są zafascynowani zmianami, jakie zachodzą w Polsce.

Jakie tempo wzrostu polskiego PKB?

Branżowe analizy i raporty zakładają, że tempo wzrostu PKB utrzymywać się będzie dalej na bardzo wysokim poziomie. Zakładane są przy tym dwa scenariusze: realny i ambitny. Według pierwszego z nich poziom wzrostu utrzyma się na poziomie 3 procent rocznie, dzięki czemu PKB w ujęciu realnym na osobę wyniosłoby w 2030 roku 18, euro. To wyższy poziom, niż jest obecnie w Portugalii.

Bardziej ambitny i optymistyczne scenariusz zakłada tempo na poziomie 5 procent rocznie. Taki przyrost oznaczałby, że Polska gospodarka stanie się jednym z najważniejszych elementów całej Europy, dzięki której będzie mogła ona konkurować z potęgami na globalnym rynku. Zakładając, że takie tempo utrzyma się w kolejnym dziesięcioleciu, wartość PKB w ujęciu realnym w 2030 roku wyniesie 890 miliardów Euro – w 2018 wynosiło 477 miliardów. PKB na osobę wyniosłoby wówczas ponad 24 tysiące euro, osiągając poziom obecnie odnotowywany w krajach Europy Zachodniej jak Hiszpanii.

Jak utrzymać takie tempo wzrostu?

Utrzymywanie takiego tempa wzrostu nie będzie zadaniem prostym. Mimo, że gospodarka rosła w ostatnich latach powyżej 5 procent rocznie, to warto pamiętać, że Polska jest już krajem bardzo rozwiniętym przez co trudniej utrzymać tempo rozwoju na takim poziomie. Są jednak obszary, na których warto się skupić, żeby zrealizować ten ambitny plan.

Zwiększenie produktywności wynikające z deficytu pracowników.

Wzrost poziomu inwestycji prywatnych i publicznych.

Zwiększenie wydatków na badania i rozwój.

Wzrost aktywności zawodowej Polaków.

Rozbudowa infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Dodać do tego warto również konieczne zmiany w regulacjach prawno – administracyjnych. Mimo wielu ustaw, które w ostatnich latach zaczęły obowiązywać, w Polsce dalej trudno prowadzi się biznes, a to właśnie powstawanie nowych oddziałów i firm może być kluczowym czynnikiem wpływającym na odpowiednio szybki rozwój PKB. Warto również niżej pochylić się nad administracją publiczną, służbą zdrowia oraz rolnictwem.