Infrastruktura cyfrowa

Europa wspiera infrastrukturę cyfrową

Rozwój cyfryzacji widać gołym okiem, ponieważ jej rezultaty znacząco odbijają się na każdym obszarze funkcjonowania państwa. Żeby proces ten przebiegał jeszcze sprawniej potrzebna jest odpowiednia stymulacja, a także zachęcanie do inwestycji – takie działania coraz chętniej podejmuje Unia Europejska, która na rozwój tego obszaru przeznaczyła w ostatnich latach blisko 40 miliardów euro.

Gospodarka cyfrowa otoczona pomocą

Cyfrowa rewolucja, której jesteśmy świadkami jest ogromną szansą nie tylko dla obywateli, ale również dla gospodarek państw członkowskich – przekonują ekonomiści. Wykorzystanie tego potencjału wymaga jednak zaangażowania dużych środków finansowych, a także właściwego otoczenia politycznego i budowy infrastruktury. Taką pomoc oferuje Unia Europejska, która ma zamiar wspierać rozwój infrastruktury cyfrowej w krajach Wspólnoty.

Zaoferowana pomoc ma w pierwszej kolejności dotyczyć projektów związanych z cyfryzacją przemysłu oraz usług, które uznane zostały za kluczowe czynniki rozwoju gospodarczego w najbliższych latach. Nie jest to jednak jedyny obszar, który może liczyć na wsparcie. Środki zostaną przeznaczone również na:

inwestycje w infrastrukturę cyfrową

usługi cyfrowe,

programy badawczy,

cyberbezpieczeństwo,

handel elektroniczny,

prawa autorskich,

ochronę danych.

Zaplanowane działania mają mieć charakter kompleksowy i obejmować wszystkie dziedziny cyfryzacji.

Ogromne środki do wydania

Tego rodzaju inwestycje wymagają ogromnych środków finansowych. Na szczęście kierownictwo Unii Europejskiej zabezpieczyło w budżecie pieniądze na realizację tych ambitnych celów. W sumie do wydania będzie blisko 40 miliardów euro, które pochodzić będą z różnych programów unijnych.

To jednak nie koniec. Żeby zmaksymalizować efekty, które mają przynieść inwestycję w infrastrukturę cyfrową potrzebne będzie wsparcie również sektora publicznego i prywatnego. Mają one pochodzić z budżetów państw członkowskim, regionalnych środków, a także z partnerstwo publiczno – prywatnego i sektora bankowego. W sumie do wydania będą ogromne pieniądze!

Europa Łączy

To jednak nie koniec, ponieważ Unia Europejska, w perspektywie budżetowej 2021 – 2027 zarezerwowała środki na realizację programu “Europa Łączy”, w ramach którego na poprawę infrastruktury przeznaczone zostaną 42 miliardy Europa. Ponad 30 trafi na rozbudowę infrastruktury drogowej, 8,5 na energetycznej, a kolejne 3 miliardy euro na cyfrowej. Jest to więcej o ponad 45% niż w poprzednim budżecie. Jasno wyznacza to kierunek rozwoju Wspólnoty.

Założeniem programu jest zapewnienie łączności między państwami Unii Europejskiej na wielu płaszczyznach – rozpoczynając od drogowej, a kończąc na łączności cyfrowej.

Co dalej?

W planach są kolejne inwestycje mające na celu rozbudowę infrastruktury cyfrowej. Jednym z programów, który realizowałby zadania z tego zakresu ma być “Cyfrowa Europa”, który został zapisany w budżecie na lata 2021 – 2027. Jest to pierwszy program zostanie w pełni poświęcony na rzecz rozwoju cyfryzacji i infrastruktury cyfrowej w Unii Europejskiej.

Głównymi zadaniami programu jest pobudzenie innowacyjności, zmniejszenie przepaści cyfrowej, a także usunięcie barier na rynkach cyfrowych. W realizacji tego ostatniego celu mają pomóc odpowiednie przepisy i regulacje, które są właśnie w przygotowaniu. Mają one regulować kwestie zaawansowanych obliczeń i ochrony danych, sztucznej inteligencji, a także zapewniać cyberbezpieczeństwo użytkownikom w całej Unii Europejskiej.