Narzędzia coachingowe

Szkolenia coachingowe oparte są na właściwym zakresie wiedzy, odpowiednich kompetencjach prowadzącego, jak i formach aktywizowania grupy uczestników. Dzięki użyciu metod na wchodzenie w interakcje prowadzący-uczestnicy, jak i uczestnik-uczestnik, uzyskane podczas trwania takiego spotkania wiadomości, zyskują szansę na utrwalenie w głowie. Z myślą o urozmaicaniu szkoleń, które wiążą się ściśle z wykształcaniem w uczestnikach umiejętności sprecyzowania swoich założeń, poszukiwania korzystnych dla siebie odpowiedników, jak i prezentowania swoich zasobów, utworzono specjalistyczne coachingowe narzędzia.

Możliwość skorzystania z odpowiednich materiałów pomocniczych, pozwala na wypracowanie w uczestnikach właściwego posługiwania się tak zwaną metodą SMART. Dzięki jej zastosowaniu, można zaplanować wyznaczane sobie założenia w poniższej konfiguracji:

 • Specific – sprecyzowanie,
 • Measurable – mierzalność,
 • Attractive – atrakcyjność,
 • Realistic – realność,
 • Time-based – określenie go w czasie.

Narzędzia coachingowe pomagają w przełamaniu początkowych oporów grupy oraz wchodzenia w międzyludzkie interakcje. Na pewno będą one w stanie zainteresować uczestników pod względem wizualnym, jak i zachęcą ich do udzielania się na forum.

W bardzo obszernej ofercie od Experience Corner, znaleźć możemy:

 • gry – mające za zadanie określać własne granice uczestników, pracować nad asertywnością,
 • karty – umożliwiające pracę nad posiadanymi kompetencjami, podnoszenie samooceny, pewności siebie, jak i poziomu swojej skuteczności,
 • szkoleniowe materiały – pod postacią zespołowych gier, które mają za zadanie zbudować umiejętność odpowiedniej pracy w grupie, liderowania, podejmowania decyzji, określić indywidualne potrzeby uczestników i zintegrować ich,
 • inspirujące obrazy – mają za zadanie stymulować chęć wszystkich uczestników do sprawnego wykorzystania drzemiącego w nich potencjału, zaplanowania odpowiednich celów oraz oczywiście ich osiągania,
 • edukacyjne kostki – zmuszające do swobody rozmawiania o emocjach, posługiwania się językiem uczuć, co ma prowadzić do kontaktowania się ze swoim Ja i sprawnego określania swoich potrzeb na wszelkich płaszczyznach życia,
 • pytania do uczestników – mają za zadanie zmobilizować kursantów do otwierania się, skłaniają ich także do refleksji nad wprowadzeniem odpowiednich usprawnień z osobistym i zawodowym życiu,
 • arkusze do poddania ocenie sesji – są one pomocne w ulepszaniu pracy czy w rozważaniu na jej temat.

Znajdujące się w ofercie Experience Corner produkty, będą odpowiadały specjalnym potrzebom w pracy z uczestnikami na warsztatach w różnym przedziale wiekowym. Wszelkie coachingowe narzędzia, zostały opatrzone dokładną instrukcją ich obsługi w taki sposób, aby skorzystanie z nich nie było dla nikogo żadnym problemem. Materiały te wyglądają niezwykle atrakcyjnie z uwagi na wykorzystanie w ich przypadku oryginalnych grafik, różnych sposobów na aktywizację uczestników szkoleń, wielu technik pracy szkoleniowej, jak i przekazywania cennych dla każdego wiadomości pod postacią interakcji oraz ciekawych zabaw pomiędzy osobami z wybranej grupy. Dzięki możliwości skorzystania z takich narzędzi coachingowych, każdy z warsztatów może się stać niezapomnianym dla uczestników przeżyciem, zaś ich dopiero co zdobyte umiejętności i kompetencje, mają szansę się utrwalić. Poza tym, zaletą tego typu szkoleń, jest także możliwość zintegrowania ze sobą ich uczestników. Pomaga to w późniejszej pracy i zdecydowanie zapobiega wszelkim nieporozumieniom.