Na czym polegają badania trójosiowe gruntów?

Badania geotechniczne to niezwykle ważna część każdej budowy. Pozwalają one na określenie tego na przykład jakie materiały muszą zostać użyte w celu stworzenia fundamentów czy też tego jak zaprojektować tunel. Jednym z rodzajów badań geotechnicznych są badania trójosiowe gruntów. Na czym one polegają?

Czym są badania trójosiowe gruntów?

Procedura taka jak badania trójosiowe gruntów to bardzo ważna część geotechniki, gdyż pozwala ona na pomiar parametrów mechanicznych skał, kruszyw oraz gruntów. Wykorzystują one wysokiej jakości próbki, których stosunek wysokości do średnicy wynosi około 2:1.

Laboratorium geotechniczne badania trójosiowe przeprowadza za pomocą specjalnej maszyny. W niej próbka zamykana jest w gumowej membranie, a następnie trafia do wypełnionej wody komory. W niej z kolei może być poddawana ciśnieniu, które ma pomóc w odtworzeniu warunków ściskania.

Rodzaje badania trójosiowe gruntów

Badanie trójosiowe gruntów wykonywane jest na trzy sposoby. Każdy z nich ma swój własny skrót. Najprostsze jest badanie UU i jest to badanie bez konsolidacji oraz bez odpływu. Z jego pomocą bada się naprężenie całkowite i w ten sposób pomaga ono w określeniu charakterystyki danego gruntu. Jego zalety to czas, gdyż trwa około pół godziny.

Drugi rodzaj to badanie CD. Jest to badanie wykonywane z odpływem oraz z konsolidacją. Za jego pomocą bada się zazwyczaj piaski. Konsolidacja próbki umożliwia większą symulację naturalnych warunków, w których dany grunt się znajduje. W badaniu CU konsolidacji z kolei nie ma i jest ono zazwyczaj wykonywane na glinach.

Do czego służą wyniki badań trójosiowych gruntów?

Wyniki badania trójosiowego gruntów są wykorzystywane na przykład w budownictwie. Pozwalają one bowiem na określenie podstawowych właściwości materiału do których zaliczamy spójność, sztywność, kąt dylatancji, a także kąt tarcia wewnętrznego. Dlatego są one wykorzystywane na przykład podczas budowy tuneli, projektowania fundamentów czy też projektowania nawierzchni.