Co powinieneś wiedzieć o amortyzacji nieruchomości?

Planując zakup nieruchomości inwestycyjnej, która ma zostać przeznaczona pod wynajem krótkoterminowy, należy zwrócić uwagę na podatkowe aspekty transakcji. Z inwestowaniem w nieruchomości nad morzem wiążę się pojęcie amortyzacji. Kupując mieszkanie na firmę, pozwoli ona zdecydowanie obniżyć coroczne opłaty, ponoszone z tytułu osiągania przychodu. Jak amortyzować mieszkanie wakacyjne? Czy zakup mieszkania wakacyjnego na firmę jest korzystny? Dlaczego warto kupić mieszkanie w PORT-KRYNICA jako firma?

Amortyzacja nieruchomości pod wynajem krótkoterminowy: zwiększ swój zysk z tytułu najmu

Amortyzacja mieszkania inwestycyjnego pozwala na zdecydowane obniżenie podatków, które należy opłacać z tytułu przychodu. Krótkoterminowy wynajem mieszkań inwestycyjnych traktowany jest jako źródło przychodu i obniżenie wysokości podatku od najmu korzystnie wpłynie na ostateczny zysk inwestora. Amortyzacja to kwota, wyrażająca finansowy zakres zużywania się środków trwałych, przypisanych do danej działalności. Mieszkanie, które jest użytkowanie przez najemcę, zużywa się i amortyzacja określa stopień (kwotę), jaki wynajmujący traci w określonym czasie. Dzięki poprawnemu obliczeniu wysokości amortyzacji podatkowej od mieszkania wakacyjnego, inwestor może znacząco pomniejszyć dochód podlegający opodatkowaniu.

Apartamenty inwestycyjne w Krynicy Morskiej - 1.5% amortyzacji rocznie!
Apartamenty inwestycyjne w Krynicy Morskiej – 1.5% amortyzacji rocznie!

Amortyzacja podatkowa mieszkania inwestycyjnego w pigułce

Najważniejsze zagadnienia związane z amortyzacją podatkową mieszkania wakacyjnego: Właściciel mieszkania wakacyjnego jest zobowiązany do wpisania go do ewidencji środków trwałych. Kluczowe dane, jakie muszą zostać uwzględnione w dokumentach to wartość początkowa zakupionego mieszkania wraz z wyposażeniem. Kupujący mieszkanie wakacyjne musi wybrać ramy czasowe dla amortyzacji i ustalić wysokość jej odpisu. Ważne jest dopełnienie wszystkich formalności urzędowych.

Amortyzacja mieszkania: zmiany w darowiznach i spadkach

1 stycznia 2018 prawo dotyczące amortyzacji podatkowej mieszkań nie uległo zasadniczym zmianom. Ustawodawca przewidział zmianę przepisów dotyczących amortyzacji mieszkań, uzyskanych w drodze spadku i darowizny. Do tej pory można było kilkakrotnie amortyzować jedną nieruchomość, niezależnie od tego, czy jej pierwotny właściciel skorzystał z tej opcji w części lub całości. Przepis ten był często wykorzystywany przez firmy rodzinne. Mieszkania przechodziły przez ręce kilku osób z rodziny i każdy amortyzował je na takich samych zasadach.

Chcę dokonać amortyzacji podatkowej mieszkania wakacyjnego. Od czego zacząć?

Podstawowym pojęciem, ściśle związanym z amortyzacją mieszkania i późniejszego wykonywania odpisów, jest wartość początkowa nieruchomości. To nic innego, jak kwota, która została wydana przez inwestora na zakup mieszkania.

Na wartość początkową nieruchomości składają się:

  • VAT, który nie może być rozliczony,
  • opłaty od czynności cywilnoprawnych,
  • wynagrodzenie notariusza,
  • opłaty sądowe,
  • zarobek pośrednika nieruchomości,
  • koszty adaptacji lokalu.

O szczegółach amortyzacji podatkowej mieszkania wakacyjnego nad morzem opowiedzą Państwu doradcy handlowi PORTU-KRYNICA. Zakup mieszkania inwestycyjnego pozwala na skorzystanie z przepisów dotyczących amortyzacji i zwiększenie zysku rocznego, płynącego z tytułu najmu lokalu.

Zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego mają możliwość otrzymania zwrotu 23% podatku VAT. Warunkiem uzyskania zwrotu VAT jest używanie przedmiotowych apartamentów w całości do wykonywania czynności opodatkowanych stawką podatkową VAT w wysokości 23% (najem), nie zaś na własne potrzeby.