wizyta u notariusza

Notariusz – jak wygląda wizyta w jego kancelarii?

Bez obecności notariusza nie odbędzie się dziś żadna ważna pod kątem formalnym transakcja sprzedaży nieruchomości czy przekazania darowizny. Jak wygląda wizyta w kancelarii notarialnej? Jakie dokumenty należy wziąć ze sobą?

 Notariusz – jak odbywa się wizyta w jego kancelarii?

Wizyta u notariusza zazwyczaj wiąże się z poświadczaniem dokumentów prawnych, sporządzaniem świadectw i składaniem przysięgi. Notariusz we Wrocławiu na Psie Pole najpierw poprosi klienta o przedstawienie się i dostarczenie dowodu tożsamości. Następnie zapozna go z treścią dokumentu i poprosi o potwierdzenie, że podane informacje są prawdziwe i poprawne. Następnie przygotuje poświadczenie, że dokument został zatwierdzony notarialnie. Klient podpisze go w obecności notariusza, który również podpisze i opieczętuje dokument. Notariusz przekaże klientowi kopię na własność. Wizyta u notariusza to niezbędny, choć sprawnie przeprowadzony proces, dokonywany rutynowo między innymi podczas zawierania transakcji sprzedaży i kupna nieruchomości. 

Notariusz – dlaczego jego usługi są tak ważne?

Usługi notarialne są bardzo ważne dla obywateli. Obejmują różne czynności – począwszy od sporządzania świadectw i protokołów po poświadczanie podpisów i uwierzytelnianie dokumentów. Notariusz we Wrocławiu to specjalnie przeszkolony i certyfikowany profesjonalista, mający uprawnienia do wykonywania określonych czynności prawnych. Jest odpowiedzialny za sprawdzanie tożsamości stron biorących udział w transakcji. Do jego obowiązków należy upewnianie się, że wszystkie dokumenty są w porządku. Kluczowe jest także bycie świadkiem podpisywania dokumentów. Notariusze są również odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów swoich czynności i zapewnienie, że wszystkie są przeprowadzane zgodnie z obowiązującym prawem. Świadczą oni bardzo potrzebne usługi – zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Tym samym gwarantują, że wszystkie sprawy prawne są załatwiane prawidłowo, a zaangażowane strony – należycie chronione.