komornik uslugi

Jakie usługi świadczą komornicy?

Komornicy są profesjonalistami, którzy pełnią ważną rolę w systemie sądownictwa i egzekucji. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie egzekucji komorniczej, czyli wyegzekwowanie zobowiązań pieniężnych na podstawie tytułu wykonawczego. Jednak zakres usług świadczonych przez komorników jest znacznie szerszy. 

Jakimi sprawami zajmuje się komornik?

Egzekucja komornicza – głównym zadaniem komorników jest prowadzenie egzekucji komorniczej w celu odzyskania długów. Na podstawie tytułu wykonawczego, takiego jak wyrok sądowy czy ugoda, komornik ma prawo podejmować działania mające na celu ściągnięcie należności od dłużników. Może to obejmować m.in. zajęcie rachunków bankowych, egzekucję z wynagrodzenia, zajęcie nieruchomości czy przedmiotów wartościowych.

Licytacje komornicze komornicy w Łukowie organizują licytacje, na których sprzedawane są przedmioty zajęte w trakcie egzekucji. Mogą to być np. nieruchomości, samochody, sprzęt AGD czy inne mienie wartościowe. Licytacje są publiczne i otwarte dla wszystkich chętnych, którzy mogą uczestniczyć w przetargach i złożyć oferty kupna.

Doradztwo prawne – komornicy mogą także świadczyć usługi doradztwa prawnego w zakresie egzekucji komorniczej i związanych z nią kwestii prawnych. Mogą udzielać porad i wyjaśniać procedury egzekucyjne, a także pomagać w interpretacji dokumentów i rozwiązywaniu problemów związanych z egzekucją i ściąganie długów w Łukowie.

Czego nie może zająć komornik?

Mimo że komornicy mają szerokie uprawnienia w zakresie egzekucji, istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, czego nie mogą zająć. Niektóre z nich to:

Rzeczy niezbędne do podstawowego funkcjonowania dłużnika i jego rodziny – komornik nie może zająć przedmiotów niezbędnych do podstawowego funkcjonowania dłużnika i jego rodziny. Dotyczy to np. umeblowania mieszkania, odzieży czy sprzętu gospodarstwa domowego.

Pewnych rodzajów dochodów – komornik nie może zająć całego wynagrodzenia dłużnika. Obowiązuje tzw. tzw. minimalne wynagrodzenie za pracę, które jest chronione prawem i nie podlega zajęciu w całości. Komornik może jedynie zająć część nadwyżki wynagrodzenia powyżej tej kwoty.

Niektórych rodzajów majątku – komornik nie ma prawa zająć pewnych rodzajów majątku, takiego jak przedmioty służące do wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej dłużnika, środki trwałe niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa czy przedmioty o wartości sentymentalnej.