pompa do odwodniania

Jak działają pompy do igłofiltrów?

Agregaty igłofiltrowe to urządzenia, których używa się do osuszania gruntów. Są one bardzo ważnym narzędziem, bez którego nie powinno się zaczynać żadnych robót ziemnych. Każde wykopy wiążą się z niebezpieczeństwem ich zalania przez wody gruntowe, a agregaty i pompy mają zapobiegać takim wypadkom, które mogą powodować bardzo dużo zniszczeń oraz zagrażać osobom pracującym na terenie budowy.

Czym są agregaty igłofiltrowe?

Firmy wynajmujące ekipom budowlanym pompy w Zielonej Górze mają w swojej ofercie różne rodzaje urządzeń do osuszania gruntu. Jest to niezbędny sprzęt na każdym placu budowy – bez niego narażamy się na ryzyko, że pozom wód gruntowych nagle się podniesie i zagrozi pracom i bezpieczeństwu pracowników. Szczególnie ważne jest to w przypadku budowy domu, a dokładnie odpowiedniego przygotowania fundamentów.

Agregat igłofiltrowy to system, który zostaje wprowadzony w ziemię otaczającą wykopy, a następnie, zgodnie ze swoim schematem działania, odpompowuje wodę z całego terenu. Jego zastosowanie jest najbardziej popularne na miejscu wykopów budowlanych i instalacyjnych, czyli tam, gdzie najczęściej pojawia się problem wód gruntowych.

Jak zbudowany jest agregat igłofiltrowy?

Najprościej mówiąc, jest to coś na kształt przewodu złożonego z rur zakończonych filtrem. Takie rury wprowadza się na głębokość poniżej poziomu wód gruntowych (około 1-2 metrów poniżej poziomu wód, który chcemy ostatecznie uzyskać), w odstępach około jednego metra od siebie. Otacza się nimi teren wykopu i rozpoczyna proces osuszania. Pompa do igłofiltrów musi być wystarczająco mocna, by mieć możliwość zasysania wody i przerzucania jej poza teren prowadzonych robót. Znajduje się ona w agregacie, który za pomocą kolektorów łączy się z kolei z igłofiltrami.

Taki system pozwala wypompować wodę i obniżyć jej poziom o około 4 metry. Jeżeli potrzebne jest usunięcie jej z większej głębokości, należy zainstalować kolejną warstwę igłofiltrów i powtórzyć proces wypompowywania.