badanie oczu

Diagnostyka jaskry — kiedy wykonuje się tomografie?

Jaskra jest chorobą oczu, która może prowadzić do trwałej utraty wzroku. Wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zapobieżenia postępowi schorzenia. Diagnostyka jaskry obejmuje różnorodne metody oceny stanu pacjenta, w tym badania wzroku, pomiar ciśnienia wewnątrz gałkowego oraz badania pola widzenia.

Jakie są podstawowe zastosowania tomografii OCT w diagnostyce jaskry?

Tomografia optyczna koherentna to nieinwazyjna metoda obrazowania, która umożliwia dokładną ocenę różnych struktur oka. W przypadku jaskry tomografia jaskry w Warszawie może być stosowany do oceny grubości warstwy włókien nerwowych w oku, stanu tarczy nerwu wzrokowego oraz anatomicznych zmian w obrębie plamki żółtej. Pomiar tych parametrów pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia nerwu wzrokowego i monitorowanie postępu choroby.

Tomografia OCT jest często stosowana jako dodatkowe narzędzie diagnostyczne u pacjentów podejrzewanych o jaskrę. Najczęściej wykonywana jest w przypadku obserwacji zmniejszonej grubości warstwy włókien nerwowych w badaniu przesiewowym lub w wyniku nieprawidłowych wyników pola widzenia. Również pacjenci z cechami charakterystycznymi dla jaskry, takimi jak podwyższone ciśnienie wewnątrz gałkowe lub zmiany tarczy nerwu wzrokowego, mogą być poddani badaniu tomograficznemu w celu potwierdzenia diagnozy.

Jak często powtarza się tomografię OCT u pacjentów z jaskrą?

Częstotliwość wykonywania tomografii OCT w przypadku jaskry zależy od stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych potrzeb pacjenta. W początkowej fazie jaskry, gdy pacjent jest monitorowany pod kątem postępu schorzenia, zalecane jest powtarzanie badania co 6-12 miesięcy. Jednak w zaawansowanych przypadkach jaskry lub u pacjentów wymagających intensywniejszej terapii, tomografia OCT może być wykonywana nawet co 3-4 miesiące.

Tomografia optyczna koherentna jest nieinwazyjnym badaniem, które nie powoduje bólu ani dyskomfortu dla pacjenta. Jest to nieinwazyjna metoda, która polega na oświetlaniu oka niewidocznym promieniowaniem podczerwonym. Nie jest wymagane żadne przygotowanie specjalne przed badaniem, a sam zabieg trwa zazwyczaj kilka minut. Pachymetria, jak i tomografia OCT jest również bezpieczna i nie powoduje żadnych długotrwałych skutków ubocznych.