terapia odruchow

Co warto wiedzieć o terapii odruchów metodą INPP?

Istnieje wiele różnych metod terapeutycznych, które pomagają w radzeniu sobie z różnymi zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi. Jedną z tych metod jest terapia odruchów przy użyciu metody INPP. Jest to podejście, które skupia się na poprawie funkcjonowania układu nerwowego poprzez identyfikację i integrację pierwotnych odruchów, które są ważne dla prawidłowego rozwoju człowieka.

Czym takim są odruchy pierwotne i jak działa terapia metodą INPP?

Podstawową koncepcją leżącą u podstaw terapii odruchów metodą INPP jest zrozumienie odruchów pierwotnych. Odruchy te są automatycznymi reakcjami organizmu, które są obecne już od momentu narodzin. Odgrywają one istotną rolę w rozwoju dziecka, umożliwiając mu m.in. ssanie, chwytanie i pełzanie. Jednakże, w niektórych przypadkach, odruchy te mogą nie zostać w pełni zintegrowane i mogą prowadzić do różnych trudności, takich jak problemy z koordynacją, uczeniem się czy zachowaniem.

Metoda, jaką jest terapia odruchów metodą INPP się na identyfikacji niewłaściwie zintegrowanych odruchów pierwotnych u pacjenta. Przez starannie przeprowadzone badania i testy, terapeuci INPP są w stanie zlokalizować te odruchy, które nie funkcjonują prawidłowo. Następnie, poprzez sekwencję specjalnych ćwiczeń i zabiegów, terapeuci pracują nad integracją tych odruchów, co ma na celu poprawę funkcjonowania układu nerwowego oraz redukcję objawów związanych z zaburzeniami rozwojowymi. 

Kto może skorzystać z terapii INPP? 

Metoda INPP może być stosowana u osób w różnym wieku — od niemowląt po dorosłych. Często jest wykorzystywana w przypadkach zaburzeń rozwojowych, takich jak zaburzenia uwagi, dysleksja, zaburzenia mowy czy trudności w nauce. Terapia INPP może być również pomocna dla osób z problemami neurologicznymi, urazami głowy czy zaburzeniami równowagi. 

Terapia odruchów metodą INPP może przynieść wiele korzyści. Poprawa integracji odruchów pierwotnych może prowadzić do zwiększenia zdolności koncentracji, poprawy koordynacji ruchowej, usprawnienia funkcji poznawczych oraz ogólniejszego samopoczucia. W niektórych przypadkach może również pomóc w zmniejszeniu objawów stresu i lęku.